به گزارش «نسیم آنلاین»، دهم بهمن سال گذشته زمانی که دخترک راهی خانه‌شان شد، با خودش عهد کرد هر اتفاقی بیفتد، دیگر پایش را به آن مدرسه نگذارد، به خانه که رسید، گوشه‌ای دراز کشید و به مادرش گفت دلش درد می‌کند و دیگر نمی‌خواهد به مدرسه برود. اصرارهای مادر باعث شد تا لب بگشاید و واقعیت تلخی را بگوید که حدود یک ماهی می‌شد با آن درگیر بود.